kerstevent

Het kerstevent ging door onder verschillende formules. Enkele keren kozen we de binnenkoer van het Hof van Villers als locatie: het kader was mooi én residentiële bejaarden sloten aan bij dit event.
Het laatste jaar kozen we voor deelname aan ‘Mechelen in vuur en vlam’. Het werd een succes !