werking vzw

Op 17 april 2019 werd de VZW Rondom ’t Veer opgericht.
Als bestuurders zijn aangeduid: Patricia Claes, Michel Clerebout, Roel Liers, Annelies Vereecken, Lien Van der Vliet, Peter Meuris, Patricia Gobien, Patrice Delathouwer, Anita Maryns en Johan Van Steelandt.