Meetproject

In onze buurt wonen knappe koppen die er in slagen een betaalbaar meetapparaat te ontwerpen dat fijn stof en NO2 meet. Een boeiend project dat in de startblokken staat. Wordt vervolgd.