nieuwe buren

In onze buurt verschijnen twee nieuwe bouwprojecten. Dat betekent dat we in de nabije maanden héél wat nieuwe buren maar al te graag welkom heten.
Project Waterkant verschijnt tussen de Tichelrij en de Thaborstraat. Tussen de Nieuwe Beggaardenstraat en Arme Clarenstraat bouwt men het project Beggaardenhof aan de Voorzorg.

Beide projecten zullen zeker onze buurt een frisse uitstraling geven.

Project ‘De Waterkant’, Tichelrij

Project Beggaardenhof, Nieuwe Beggaardenstraat