Meetproject ontvangt subsidie van stadsbestuur

Maandag 17 juni ontving het buurtcomité, bij monde van de projectleider Patric Delathouwer een projectsubsidie van 5000€ van schepen van Klimaat Marina De Bie. Het ontworpen meettoestel meet het stikstofgehalte, fijn stof, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de geluidsdruk. Bovendien kunnen deze gegevens in real time worden doorgezonden en gevisualiseerd. De subsidie laat toe het project verder uit te bouwen.