Constructief overleg tussen burgemeester, schepenen en buurt

Burgemeester Alexander Vandersmissen, schepen Patrick Princen (Openbare Werken) en schepen Vicky Vanmarcke (Mobiliteit) ontvingen op 15 februari het buurtcomité (Sarah, Lien, Michel en Johan). Voorwerp van gesprek: de impact van de nakende mobiliteitswijzigingen in het Groot-Begijnhof op onze buurt.
Belangrijke informatie:

  1. Over de parking ’t Veer. Het stadsbestuur wil onderzoeken of niet-reglementaire parkeerplekken kunnen geregulariseerd worden.
  2. De parking ’t Veer zal (voor de gehele dag of deel van de dag) exclusief voor de bewoners worden. 
  3. Het stadsbestuur wil de mogelijkheid onderzoeken de ‘goedkope Keerdokparking-formule’ (2 jaar korting met 50€ per maand tot 15€ mits ruil van bewonerskaart) ook te laten gelden voor onze buurt.
  4. Aanvang werken in Begijnhof: na beëindiging werken op de G. Gezellelaan, eind mei. 
  5. Bevraging leerde dat scenario 2B meest lof kreeg. 
  6. Verlichting fietspad langs het Keerdok wordt hersteld. Maar fietspad wordt binnen enkele maanden verwijderd wegens start werken.
  7. Zou onze buurt gebruik mogen maken van GAMMA-parking? Burgemeester wil het onderzoeken, maar is niet evident omdat het een privé-domein is én handhaving erg moeilijk wordt.
  8. Camera op doorsteek ’t Veer is ondertussen sinds enkele weken terug actief!
  9. Er zullen de komende jaren plannen gemaakt wordern om de Tichelrij – Dobbelhuizen – ’t Veer opnieuw aan te leggen. Kan deze legislatuur niet meer gerealiseerd worden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 2 =