Herinrichting Tichelrij, Dobbelhuizen en ’t Veer terug naar af

Reeds vorige legislatuur beloofde het stadsbestuur onze woonstraten opnieuw aan te leggen. Terecht! Onze straten zijn dagelijks een toegangspoort voor honderden zachte weggebruikers naar het centrum van de stad. Bovendien liggen de voetpaden en de bestrating er verwaarloosd bij.

Maar ondanks de massale investeringen die Mechelen al doet en verder voor de nabije toekomst aankondigt, heeft men beslist de heraanleg van de Tichelrij, de Dobbelhuizen en ’t Veer af te voeren en te verschuiven naar de volgende legislatuur. En zoals iedereen weet kan het huidige stadsbestuur geen engagementen nemen voor de volgende legislatuur (dixit Bart Somers). Het wordt dus afwachten of dit er ooit nog van komt.

Het buurtcomité liet alvast zijn ontgoocheling merken aan burgemeester en schepen:

Reactie van de schepen bleef niet uit: