Vernieuwing Tichelrij – Dobbelhuizen – ’t Veer

Het stadsbestuur nam in haar meerjarenplanning de vernieuwing van de Tichelrij, Dobbelhuizen, ’t Veer en Dijle op. De planning voorziet de realisatie in 2023 en 2024. Het buurtcomité vroeg inspraak bij het ontwerp van deze vernieuwing.