Rondom ’t Veer ontvangt klimaatsubsidie voor sensibiliserend pop up café

Het buurtcomité plant in mei een pop up café in de Dobbelhuizen waarbij drie nieuwe manieren van duurzame verwarming in de kijker gezet worden. Een nieuwbouw met een warmtepomp (Dobbelhuizen 38), gebruik van een brandstofcel waarbij aardgas mits toevoeging van zuurstof gesplitst wordt in CO2 en waterstof in een gerenoveerde woning (Dobbelhuizen 32-34) en installatie van een warmtepomp op basis van Dijlewater (Dobbelhuizen 31).
Het pop up café vindt plaats in de straat en is open voor alle Mechelaars.
Meer info volgt.
Het buurtcomité ontvangt hiervoor een klimaatsubsidie van 500€ van het stadsbestuur.

Bewoners Dobbelhuizen en ’t Veer vragen offerte voor herstel kademuur

In het kader van het project van het stadsbestuur en de Vlaamse Waterweg voor het herstel van de kademuren langs de Dijle, vragen verschillende bewoners uit de Dobbelhuizen en ’t Veer een offerte. Op deze wijze krijgen ze een correct zicht over de kostprijs van hun te herstellen stukje kademuur. Wil je als betrokken bewoner meer informatie? Je kan terecht bij de contactpersonen die je vindt op Dijle Leeft.

Meetproject ontvangt subsidie van stadsbestuur

Maandag 17 juni ontving het buurtcomité, bij monde van de projectleider Patric Delathouwer een projectsubsidie van 5000€ van schepen van Klimaat Marina De Bie. Het ontworpen meettoestel meet het stikstofgehalte, fijn stof, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de geluidsdruk. Bovendien kunnen deze gegevens in real time worden doorgezonden en gevisualiseerd. De subsidie laat toe het project verder uit te bouwen.

Op zoek naar de vlieten van weleer

Culturele activiteit van buurtcomité Rondom ’t Veer

Maak kennis met de vlieten in de wijk rondom ’t Veer. Waar liepen de Nieuwe en de Oude Melaan, en waar vinden we nog sporen van de bruggen en vlieten. Wat leerden we tijdens het openleggen van de Nieuw Melaan? En welke verrassing vonden we in de Plankstraat!? Ingenieur Paul Temmerman, specialist van de Mechelse ondergond, neemt u mee op een gedreven toertje door de wijk.

Zondag 2 juni om 14u stipt aan de Minderbroedersbrug.
10€ rondleiding en drankje. Jongeren: gratis.
Inschrijven via mail.

Terug duidelijkheid aan- en afvoer werfverkeer

Ondanks de gemaakte afspraken reed het werfverkeer voor Waterkant 12 de in de Krokusvakantie grondig anders. Het buurtcomité nam contact op met de stad om terug klaarheid te scheppen. Ondertussen werden de puntjes op de i gezet en is het voorziene traject voor het werkverkeer gestart. Aanrijden langs Katelijnestraat, Melaan, Tichelrij… Verlaten van de werf langs Dobbelhuizen, ’t Veer, Guido Gezellelaan.

Start circulair rijden werf waterkant

Vanaf 26 februari start het circulair aanrijden naar de werf Waterkant op de Tichelrij. De grondwerken duren vermoedelijk tot eind maart. Passage voor fietsers blijft mogelijk op de Tichelrij. De Tichelrij blijft afgesloten met een ‘poort’ waarlangs enkel werfverkeer en Ivarem kan aanrijden.

Buurt protesteert tegen 21 antennes

De Vlaamse overheid heeft een vergunning afgeleverd om 21 antennes te plaatsen op een appartementsgebouw op de Olivetenvest in Mechelen. Dat is niet naar de zin van buurtbewoners, die een onafhankelijk advies van de Vlaamse bouwmeester vragen. Ook het stadsbestuur gaat in beroep.

Enkele maanden geleden hebben omwonenden bezwaar ingediend tegen de plaatsing van antennes door Proximus en Telenet. Het stadsbestuur verleende een negatief advies. Toch zette Vlaanderen recent het licht op groen. 

“Olivetenvest 39 troont torenhoog uit boven Het Mechelse stadscentrum. Het is als gebouw zeer dominant aanwezig. Bovendien zijn er meerdere alternatieven die minder opzichtig zijn”, stellen Johan Van Steelandt en Patrick Stevens. Ze betreuren dat het advies van de stad niet bindend is. 

Buurtbewoners vragen een onafhankelijk advies, waarbij ook rekening wordt gehouden met het esthetisch aspect in de historische binnenstad. Beroepsprocedures zijn volgens hen duur en zinloos als dat niet gebeurt. Het stadsbestuur gaat wel in beroep.   

(GVA, 15 januari 2019)

Buurt vraagt herbestemming mozaïek

Bij de sloopwerken ter voorbereiding van het bouwproject Waterkant 12 op de Tichelrij dreigde een oude mozaïek verloren te gaan.
Deze mozaïek was erg typerend voor de gebouwen uit de expo-periode. Het toonde het geloof in de heropbouw van de nieuwe stad met tekenpotlood, baksteen en truweel tegen een achtergrond van oude huizen. Omdat dit één van de laatste mozaïeken is in Mechelen die deze periode typeert dringt het buurtcomité aan op herbestemming van dit kunstwerk. De projectontwikkelaar beloofde het een plaats te geven op de nieuwe site Waterkant 12.

Mozaïek uit de expo-periode (voormalige gebouwen Tichelrij)

De regionale televisie (RTV) interviewt buurt over afbraak voor project Waterkant.