POP UP CAFE

Zaterdag 30 april van 14 tot 17 u pop up café in de Dobbelhuizen!

Alle buren hartelijk welkom ! Het is immers een unieke kans om jouw (nieuwe) buren beter te leren kennen.

De Dobbelhuizen is verkeersvrij van 13u tot 18 u.

Pop up buurtcafé rond ‘duurzaam verwarmen’

Het buurtcomité plant – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – een pop up buurtcafé in de Dobbelhuizen rond drie woningen met vernieuwende duurzame verwarming. Marlies en Michel installeerden een warmtepomp, Sarah zet aardgas om naar waterstof voor verwarming en sanitair water, Anita en Johan gebruiken water uit de Dijle voor hun warmtepomp.

Het Kunstuur

We bezochten het Kunstuur in de Heilige Geestkapel. Je krijgt op een attractieve manier 32 kunstwerken te zien en bekende Vlamingen becommentariëren deze werken vanuit een originele invalshoek. De maximale groepsgrootte is 8 personen. In deze intieme sfeer word je auditief en via belichting rondgeleid door drie zaaltjes. Na één uur sta je terug aan de voordeur. Prijzen variëren naargelang tijdstip of dag tussen 10 en 14€.

Zeer sterk aanbevolen !

Rondom ‘t Veer ontvangt klimaatsubsidie voor sensibiliserend pop up café

Het buurtcomité plant in mei een pop up café in de Dobbelhuizen waarbij drie nieuwe manieren van duurzame verwarming in de kijker gezet worden. Een nieuwbouw met een warmtepomp (Dobbelhuizen 38), gebruik van een brandstofcel waarbij aardgas mits toevoeging van zuurstof gesplitst wordt in CO2 en waterstof in een gerenoveerde woning (Dobbelhuizen 32-34) en installatie van een warmtepomp op basis van Dijlewater (Dobbelhuizen 31).
Het pop up café vindt plaats in de straat en is open voor alle Mechelaars.
Meer info volgt.
Het buurtcomité ontvangt hiervoor een klimaatsubsidie van 500€ van het stadsbestuur.

Bewoners Dobbelhuizen en ‘t Veer vragen offerte voor herstel kademuur

In het kader van het project van het stadsbestuur en de Vlaamse Waterweg voor het herstel van de kademuren langs de Dijle, vragen verschillende bewoners uit de Dobbelhuizen en ‘t Veer een offerte. Op deze wijze krijgen ze een correct zicht over de kostprijs van hun te herstellen stukje kademuur. Wil je als betrokken bewoner meer informatie? Je kan terecht bij de contactpersonen die je vindt op Dijle Leeft.

Meetproject ontvangt subsidie van stadsbestuur

Maandag 17 juni ontving het buurtcomité, bij monde van de projectleider Patric Delathouwer een projectsubsidie van 5000€ van schepen van Klimaat Marina De Bie. Het ontworpen meettoestel meet het stikstofgehalte, fijn stof, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de geluidsdruk. Bovendien kunnen deze gegevens in real time worden doorgezonden en gevisualiseerd. De subsidie laat toe het project verder uit te bouwen.

Op zoek naar de vlieten van weleer

Culturele activiteit van buurtcomité Rondom ‘t Veer

Maak kennis met de vlieten in de wijk rondom ‘t Veer. Waar liepen de Nieuwe en de Oude Melaan, en waar vinden we nog sporen van de bruggen en vlieten. Wat leerden we tijdens het openleggen van de Nieuw Melaan? En welke verrassing vonden we in de Plankstraat!? Ingenieur Paul Temmerman, specialist van de Mechelse ondergond, neemt u mee op een gedreven toertje door de wijk.

Zondag 2 juni om 14u stipt aan de Minderbroedersbrug.
10€ rondleiding en drankje. Jongeren: gratis.
Inschrijven via mail.

Terug duidelijkheid aan- en afvoer werfverkeer

Ondanks de gemaakte afspraken reed het werfverkeer voor Waterkant 12 de in de Krokusvakantie grondig anders. Het buurtcomité nam contact op met de stad om terug klaarheid te scheppen. Ondertussen werden de puntjes op de i gezet en is het voorziene traject voor het werkverkeer gestart. Aanrijden langs Katelijnestraat, Melaan, Tichelrij… Verlaten van de werf langs Dobbelhuizen, ‘t Veer, Guido Gezellelaan.