Herinrichting Tichelrij, Dobbelhuizen en ’t Veer terug naar af

Reeds vorige legislatuur beloofde het stadsbestuur onze woonstraten opnieuw aan te leggen. Terecht! Onze straten zijn dagelijks een toegangspoort voor honderden zachte weggebruikers naar het centrum van de stad. Bovendien liggen de voetpaden en de bestrating er verwaarloosd bij.

Maar ondanks de massale investeringen die Mechelen al doet en verder voor de nabije toekomst aankondigt, heeft men beslist de heraanleg van de Tichelrij, de Dobbelhuizen en ’t Veer af te voeren en te verschuiven naar de volgende legislatuur. En zoals iedereen weet kan het huidige stadsbestuur geen engagementen nemen voor de volgende legislatuur (dixit Bart Somers). Het wordt dus afwachten of dit er ooit nog van komt.

Het buurtcomité liet alvast zijn ontgoocheling merken aan burgemeester en schepen:

Reactie van de schepen bleef niet uit:

Duurzaam verwarmen in de Dobbelhuizen

Het pop up café van 25 juni stond helemaal in het teken van de duurzame verwarmingsprojecten van de Dobbelhuizen. Heel wat geïnteresseerde Mechelaars lieten zich informeren over de geothermische warmtepomp van Marlies en Michel, de brandstofcel van Sarah of de aquathermische warmtepomp met Dijlewater van Anita en Johan. Ook Patric gaf een update van het project ‘de snuffelaar’.

Schepen Patrick Princen toont intense belangstelling en liet zich uitvoerig over elk project informeren.

Ook in de pers kon het project op heel wat belangstelling rekenen.

Op Tichelrij 7 blinkt het!

16 juni gooit het nieuwe Blinkhuis op Tichelrij 7 haar deuren open. We stuurden onze reporter op pad om kennis te maken met Natalie Deviaene, één van de initiatiefneemster.

Na het Blinkhuis in Gent richt Blinkout nu ook een Mechels Blinkhuis op. Missie: met zachte kracht onzichtbare drempels tussen mensen slopen. Te veel mensen vandaag haken af en nemen niet langer deel aan het maatschappelijke leven. Mensen opnieuw laten ‘blinken’ en hen de boodschap geven dat ze belangrijk zijn wil Blinkout doen door een ‘stilteruimte’ aan te bieden, en ontmoetingsmomenten, workshops en labo’s op te zetten. Daarnaast biedt het Blinkhuis ook de mogelijkheid aan om ruimten te huren voor allerhande activiteiten die bij de doelstelling van Blinkout aansluiten.

Op 16 juni opent het Blinkhuis officieel haar deuren! Om 18u30 is dat met een toespraak van de initiatiefneemsters. Om 19u volgt een concert, gevolgd door een receptie. Onze buurt is hartelijk uitgenodigd. Geïnteresseerd? Spring zeker binnen op de Tichelrij 7.

Natalie Deviaene, één van de initiatiefneemsters van het Blinkhuis

Bootuitstap naar Hotel Van der Valk – cultuurevent

Zondag 22 mei, een stralende dag. Met 26 voeren we af richting Keerdok. Onvermoede ruimtes, een kolenhandelaar die ook redder was, een spannende brief, een imitatiegevel van het stadhuis… Peter gidste ons overal doorheen. Den ouden zwemdok werd het nieuwe Hotel Van der Valk, het hart van een nieuwe wijk in wording. Een geslaagd event !


POP UP CAFE

Zaterdag 30 april van 14 tot 17 u pop up café in de Dobbelhuizen!

Alle buren hartelijk welkom ! Het is immers een unieke kans om jouw (nieuwe) buren beter te leren kennen.

De Dobbelhuizen is verkeersvrij van 13u tot 18 u.

Pop up buurtcafé rond ‘duurzaam verwarmen’

Het buurtcomité plant – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – een pop up buurtcafé in de Dobbelhuizen rond drie woningen met vernieuwende duurzame verwarming. Marlies en Michel installeerden een warmtepomp, Sarah zet aardgas om naar waterstof voor verwarming en sanitair water, Anita en Johan gebruiken water uit de Dijle voor hun warmtepomp.

Het Kunstuur

We bezochten het Kunstuur in de Heilige Geestkapel. Je krijgt op een attractieve manier 32 kunstwerken te zien en bekende Vlamingen becommentariëren deze werken vanuit een originele invalshoek. De maximale groepsgrootte is 8 personen. In deze intieme sfeer word je auditief en via belichting rondgeleid door drie zaaltjes. Na één uur sta je terug aan de voordeur. Prijzen variëren naargelang tijdstip of dag tussen 10 en 14€.

Zeer sterk aanbevolen !

Rondom ’t Veer ontvangt klimaatsubsidie voor sensibiliserend pop up café

Het buurtcomité plant in mei een pop up café in de Dobbelhuizen waarbij drie nieuwe manieren van duurzame verwarming in de kijker gezet worden. Een nieuwbouw met een warmtepomp (Dobbelhuizen 38), gebruik van een brandstofcel waarbij aardgas mits toevoeging van zuurstof gesplitst wordt in CO2 en waterstof in een gerenoveerde woning (Dobbelhuizen 32-34) en installatie van een warmtepomp op basis van Dijlewater (Dobbelhuizen 31).
Het pop up café vindt plaats in de straat en is open voor alle Mechelaars.
Meer info volgt.
Het buurtcomité ontvangt hiervoor een klimaatsubsidie van 500€ van het stadsbestuur.